" Świadczenie usług sprzątania w obiekcie pływalni krytej w Rybniku – Boguszowicach”

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 16.12.2021, 16:37
Data zakończenia przetargu: 24.12.2021, 09:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 24.12.2021, 10:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie
Załączniki:
 1. ogłoszenie o zamówieniu (16.12.2021, 16:38) - pobrań: 641
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (16.12.2021, 16:39) - pobrań: 605
 3. załącznik nr 1 do SWZ- formularz oferty (16.12.2021, 16:39) - pobrań: 579
 4. załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków u udziału w postępowaniu (16.12.2021, 16:39) - pobrań: 592
 5. załacznik nr 3 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, jakie usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (16.12.2021, 16:40) - pobrań: 583
 6. załącznik nr 4 do SWZ- wzór wykazu wykonanych usług (16.12.2021, 16:40) - pobrań: 621
 7. załączniki nr 5 - wzór wykazu narzędzie (16.12.2021, 16:40) - pobrań: 576
 8. załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (16.12.2021, 16:40) - pobrań: 651
 9. identyfikator postępowania (16.12.2021, 16:41) - pobrań: 595
 10. odpowiedzi na pytania wykonawców (22.12.2021, 16:15) - pobrań: 604
 11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.12.2021, 16:15) - pobrań: 591
 12. zaktualizowana Specyfikacja Warunków Zamówienia (22.12.2021, 16:16) - pobrań: 610
 13. zaktualizowany załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków u udziału w postępowaniu (22.12.2021, 16:16) - pobrań: 580
 14. informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (27.12.2021, 09:53) - pobrań: 590
 15. zbiorcze zestawienie ofert (27.12.2021, 12:24) - pobrań: 604
 16. informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (09.11.2022, 15:16) - pobrań: 233
Opublikował: Arkadiusz Skowron
Publikacja dnia: 16.12.2021, 16:37
Dokument oglądany razy: 11 244