" Świadczenie usług sprzątania w obiekcie pływalni krytej w Rybniku – Boguszowicach”

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 16.12.2021, 16:37
Data zakończenia przetargu: 24.12.2021, 09:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 24.12.2021, 10:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie
Załączniki:
 1. ogłoszenie o zamówieniu (16.12.2021, 16:38) - pobrań: 304
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (16.12.2021, 16:39) - pobrań: 305
 3. załącznik nr 1 do SWZ- formularz oferty (16.12.2021, 16:39) - pobrań: 268
 4. załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków u udziału w postępowaniu (16.12.2021, 16:39) - pobrań: 269
 5. załacznik nr 3 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, jakie usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (16.12.2021, 16:40) - pobrań: 270
 6. załącznik nr 4 do SWZ- wzór wykazu wykonanych usług (16.12.2021, 16:40) - pobrań: 287
 7. załączniki nr 5 - wzór wykazu narzędzie (16.12.2021, 16:40) - pobrań: 264
 8. załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (16.12.2021, 16:40) - pobrań: 321
 9. identyfikator postępowania (16.12.2021, 16:41) - pobrań: 280
 10. odpowiedzi na pytania wykonawców (22.12.2021, 16:15) - pobrań: 277
 11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.12.2021, 16:15) - pobrań: 271
 12. zaktualizowana Specyfikacja Warunków Zamówienia (22.12.2021, 16:16) - pobrań: 276
 13. zaktualizowany załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków u udziału w postępowaniu (22.12.2021, 16:16) - pobrań: 261
 14. informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (27.12.2021, 09:53) - pobrań: 276
 15. zbiorcze zestawienie ofert (27.12.2021, 12:24) - pobrań: 272
 16. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.12.2021, 15:44) - pobrań: 276
Opublikował: Arkadiusz Skowron
Publikacja dnia: 16.12.2021, 16:37
Dokument oglądany razy: 5 308