Załatwianie spraw

Pisma do Dyrektora MOSiR prosimy składać w sekretariacie lub przesyłać pocztą elektroniczną. Pisma rozpatrywane są w trybie kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu 14 dni od daty wpływu, staramy się jednakże uczynić to w jak najszybszym terminie. Na każde pismo udzielana jest pisemna odpowiedź.

Sekretariat MOSiR
ul. Gliwicka 72
44-200 Rybnik

lub adres e-mail: [email protected]