BIP Strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 Menu przedmiotowe
Statut
Regulaminy
Struktura organizacyjna
Majątek
Budżet
Cennik usług
Przetargi
Zamówienia poza upzp
Ogłoszenia o naborze
Kontrola
 O Ośrodku
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Załatwianie spraw
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
 Strona główna
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip

Menu przedmiotowe
 Statut
 Regulamin
       Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w MOSiR w Rybniku
       Regulamin organizacyjny MOSIR
 Struktura organizacyjna
 Majątek
 Budżet
       Budżet 2015
       Budżet 2016
 
 Przetargi
       ROK 2015
             Dostawy artykułów żywnościowych na obozy letnie organizowane w miejscowości Doba koło Giżycka w ramach akcji "Lato Dzieciom"
             Dostawy wody i odprowadzenie ścieków z obiektów MOSiR w Rybniku
             Dzierżawa pomieszczenia w budynku hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach
             Dzierżawa pomieszczenia w budynku pływalni krytej w Rybniku - Boguszowicach
             Dzierżawa pomieszczeń znajdujących się w Rybniku - Boguszowicach przy ul. Małachowskiego
             Usługi ochroniarskie w obiektach MOSiR w Rybniku
             Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Ośrodku Rekreacyjno - Sportowym RUDA
             Usługi sprzątania w obiekcie pływalni krytej w Rybniku - Boguszowicach
       ROK 2016
             Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie ekranu LED (telebimu) na stadionie miejskim w Rybniku
             Dostawy wody i odprowadzenie ścieków z obiektów MOSiR w Rybniku
             Dzierżawa pomieszczenia w budynku hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach
             Organizacja imprezy sportowej pod nazwą Speedway Euro Championship
             Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych na potrzeby kolonii letnich dla dzieci i młodzieży w ramach akcji "Lato dzieciom 2016" organizowanych przez MOSiR w Rybniku
             Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Ośrodku Rekreacyjno - Sportowym RUDA
       ROK 2017
             Dostawa i montaż bandy pneumatycznej na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku
             Dostawy wody i odprowadzanie ścieków z obiektów MOSiR w Rybniku
             Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
             Usługi ochroniarskie w obiektach MOSiR
             Usługi sprzątania i utrzymania czystości w ORS RUDA
             Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Ośrodku Rekreacyjno - Sportowym RUDA
             Usługi sprzątania w obiekcie pływalni krytej w Rybniku - Boguszowicach
       ROK 2018
             Dostawa samochodu dostawczego oraz samochodu osobowo - dostawczego dla MOSiR w Rybniku
             Dostawy wody i odprowadzanie ścieków z obiektów MOSiR w Rybniku
             Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
             Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 - korekta
             Usługi hotelowe i restauracyjne na potrzeby kolonii letnich dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Lato dzieciom 2018 organizowanych przez MOSiR w Rybniku
             Usługi ochroniarskie w obiektach MOSiR
             Usługi sprzątania w obiekcie pływalni krytej w Rybniku - Boguszowicach
       ROK 2019
             Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
 Zamówienia poza upzp
       Rok 2017
             Usługi hotelowe i restauracyjne na potrzeby kolonii letnich dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Lato dzieciom 2017 organizowanych przez MOSiR w Rybniku
             Usługi ochroniarskie w obiektach MOSiR
             Zapytanie ofertowe - środki czystości
       Rok 2018
             Transport sjenitu
             Zakup trybun stadionowych
       Rok 2019
             Zakup samochodu dostawczego
 Ogłoszenia o naborze
       Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 Kontrola
       2014
             Protokół z kontroli Urzędu Skarbowego w Rybniku w zakresie rozliczenia podatku VAT za listopad 2013r. przeprowadzonej w dniach 21 stycznia - 4 luty 2014r.
             Protokół z kontroli Urzędu Skarbowego w Rybniku w zakresie rozliczenia podatku VAT za luty 2014 r. i zasadności zwrotu podatku przeprowadzonej w dniach 16 - 20 maja 2014.
       2015
       2016
             Protokół z kontroli Państwowej Insepekcji Pracy w zakresie prawnej ochrony pracy, z uwzględnieniem przepisów dot. legalności zatrudnienia oraz technicznego bezpieczeństwa pracy na terenie Kąpieliska "Ruda"
O Ośrodku
 Dane teleadresowe
 Godziny pracy
 Załatwianie spraw
Menu użytkowe
 Instrukcja obsługi
OSKAR

Drukuj tekst

Wylij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?